Szeretettel köszöntjük az
Árpád-házi Szent Margit Plébánia

Ferences Világi Rendjének oldalán!

 

Történetünk dióhéjban

 

Bizonyára sokan nem tudják, hogy Egyházközségünkben működik egy Ferences Világi Rendi közösség, melynek tagjai a Szentlélektől indíttatva, saját világi állapotukban valósítják meg a szeretet tökéletességét és fogadalommal kötelezik el magukat arra, hogy az Evangélium szerint éljenek Assisi Szent Ferenc példája és az Egyház által elismert Regula (rendtartás) segítségével.

Visszatekintve a kezdetekre a közösségnek alapítása a II. Világháború befejezése utáni időre esik, mikor a Kertvárosban Lelkészség létesült, mely nagy öröm volt az ott élők számára.

A háború okozta ínséges időben telepedtek le az első ferencesek, akik hihetetlen áldozatokat vállaltak az ott lévő közösségért. Jelszavuk, mely erőt adott munkájukhoz, hitéletük megéléséhez ez volt: "Szeráfi Szárnyakon szállj buzgó lélek!" Ők ebben éltek.

Ez a szellemiség hamarosan áthatotta az erre érzékeny, befogadó híveket.

Itt emlékeznék vissza a múltra, mikor Fr. Mérő Rupert kolduló ferences barát, aki elsőként érkezett a Kertvárosba, s kinek a romeltakarítástól kezdve az alapok megteremtése a létezéshez volt a feladata. Majd 1945 augusztusában érkezett az Érsekújvárból áttelepített P. Moró Szolár Ferenc atya, aki megkezdte a hitéletet, a liturgiákat valamint az Evangélium tanítását. Ő volt, aki híveinek "meghirdette" a III.-ik Rendet, mely mai elnevezés szerint Ferences Világi Rend. Ebben az időben sokan csatlakoztak ehhez a kezdeményezéshez. Az első csoport 1947-ben tett Örökfogadalmat P. Pusztay Gábor OFM. Országos Igazgató jelenlétében. Sajnálatos, hogy sem létszámukról, sem kilétükről semmilyen hiteles feljegyzés nem maradt fenn.

A kedves P. Moró Ferenc atyát a fiatal P. Kiss Elemér kapuvári ferences atya követte segítő munkatársával P. Szokolai Bernardinnal együtt. Ekkor már a körülmények, úgy a kápolna, mint a lakhely tekintetében elfogadhatónak voltak mondhatók. Az Atyák és a hívek kölcsönös odaadással támogatták egymást, s így virágzó lelki élet alakult ki.

De ezután ismét sötét felhők érkeztek hazánkra, egyházunkra.

1950-et írtunk. A "Szabad Nép" újság június 6.-i számában a következőket írta Révai József miniszter:

"A klerikális reakció tömegakciójának legfontosabb szervezetei a különféle férfi és női szerzetesrendek!"

Magyarországon ekkor még 63 rend 11538 taggal működött. A végeredmény, mint tudjuk, 1950 nyarán a szerzetesek működési jogát - kevés tanító rend kivételével- megvonták. Ruházatukat civil öltözetre kellett cserélni és nagy szerencséje volt azoknak, akiket a kitelepítés sorscsapása nem ért el. (7000 papot és apácát telepítettek ki méltatlan körülmények közé!)

Azonban bármilyen sanyargatás, üldözés is folyt a vallásos hívek és papjaik ellen, mégis csendesen és kitartón működött a hitélet. A Világi Rend tagjai kiemelkedő erővel támogatták a kis kápolna működését. Különös segítséget kaptunk a Budapesti Ferences Rendtartománytól, az innen érkező kisegítő atyák személyében.

Ők oktatták az ifjúságot, készítették fel elsőáldozásra, bérmálásra, színi előadásokra és tartottak lelkigyakorlatokat stb. A teljesség igénye nélkül emlékezzünk  P. Burka Kelemen dr. tartományfőnök, P. Pócza Szalvátor, P. Pusztay Gábor FVR igazgató, P. Kovács L. Bánk, P. Kiss Csongor, P. Máté Teodóz dr. - énekkarunk megalapítója -, P. Kovács Kalliszt, P. Orbán Márk, P. Zatykó László valamint sokan mások munkájára.

Az emlékezetes lelkigyakorlatokat minden alkalommal ezzel a kis imával kezdtük, amit a Kertváros hívei, mint örökséget, a mai napig hálás emlékezéssel őriznek szívükben :

 

Egyetlen a lelkem, várja őt az ég,

Megmenteni időm, ki tudja, lesz e még?

Oly rövid az élet, oly biztos a halál

Rettenetes óra vajon hogyan talál?

Megváltó Jézusom, add szent kegyelmedet,

Adjad, hogy megmentsem egyetlen lelkemet !

 

1965.-ik évhez érkeztünk, mikor is nagy változást jelentett P. Kovács Kalliszt atya végleges elhelyezkedése a lelkészségen. Elemér atya egészsége annyira megromlott és már nem tudta feladatát ellátni. Az Ő kimagasló szolgálata körünkben 18-évig tartott! Istennek legyen hála!

Kalliszt atya fiatalos hévvel látott munkának, építkezett fizikai és lelki értelemben is. A Világi Rend létszáma ismét lendületesen megnövekedett. A közösség tagjai továbbra is mindenben  szorgalmasan részt vettek, takarítástól- mosástól- kertgondozástól- oltárszolgálattól kezdve a lelkiek ápolásáig.

Kalliszt atya és időközi segítő rendtársai közel 30 évet töltöttek a Kertvárosban. E feladat végzésében megfáradt és betegségeivel küszködő Atya az 1994-ik évben - fájdalmunkra - Sümegre távozott, és vele megszűnt a ferencesek áldásos munkája és jelenléte. Ez után egy új fejezet kezdődött a kertvárosi hívek, így a Világi Rendiek számára is.

Világi Atya érkezett a kis kápolna élére, az energikus és fiatal Benke István atya személyében. Első tevékenysége során megalakult egy tettrekész képviselő testület, így az egyik dédelgetett régi álom körvonalai kezdtek kirajzolódni. Templomépítés, a meglévő rezidencia felújítása, altemplom létesítése a temetkezés érdekében került programjukba. A körülmények és az  anyagi lehetőségek - István atya szívós és kemény fellépése eredményeképpen megfelelően alakult, az építkezés megkezdődött!

Ma már elmondhatjuk, hogy nagyon szép templom épült a hívek számára és altemplom elhunytjainknak.

A ferences Márk atyánk kezdetben még segítette a közösséget, de az idő előrehaladtával és a nagy távolság (Mátraverebély) miatt ez is lassan elmaradt. István atya megértése és segítség nyújtása a sok elfoglaltsága miatt csak később jött létre, de jelen korunkban már ő a mi közösségünk lelki vezetője, segítője és támogatója.

Egyetlen szomorúságunk, hogy szép ferences lelki hagyományokat őrző közösségünk létszáma elhalálozások, betegségek stb. miatt egyre fogyatkozik. Szeretnénk másokat is befogadni Szent Ferenc lelki családjába, jöhet közénk idős vagy fiatal, férfi vagy nő, kiket szeretettel hívunk és várunk! Mindnyájunk célja az Evangélium minél tökéletesebb megélése, hogy az Úr irgalmát kiérdemelve elnyerhessük az örök életet.

Áldás - békesség!

 

A közösség szolgáló leánya

 


HÍREK, ESEMÉNYEK


 

A Ferences Világi Rend évfordulója


2007. november 11-én a 10 órakor
kezdődött szentmise keretében ünnepeltük a
Ferences Világi Rend évfordulóját.


60 éve, hogy közöttünk élnek és imájukkal, szolgálatukkal
gazdagítják közösségünket.


Az ünnepi szentmisét
Magyar Gergely
tartományfőnök atya végezte.


Az ünnepi szentmiséről készült képek megtekinthetők itt:>>


A Ferences Család ünnepel!

Képes beszámoló a sümegi zarándoklatról, amelyet Kalliszt atya

pappá szentelésének 60. évfordulója alkalmából szerveztünk.

 

 


2007. március 11-én, vasárnap a ½ 9 órai ünnepi szentmisén Szent Erzsébet éve kapcsán a Ferences Rend által küldött Szent Erzsébet ereklyét fogadtuk.

1 hétig volt nálunk ezen ereklye. Fényképek az ünnepi szentmiséről.>>


2008. június 8-án, vasárnap a ½ 9 órai szentmise keretében a Ferences Világi Rend közösségünkben élő csoportja ünnepelt. Két személyt befogadott a közösség, ketten pedig örökfogadalmat tettek.

Fényképek az ünnepi szentmiséről>>


2009. május 17-én, vasárnap a 10 órai ünnepi szentmise keretében ünnepeltük a Ferences Rend megalapításának 800. évfordulóját. Az ünnepi szentmisét dr. Paskai László bíboros atya celebrálta.

Fényképek az ünnepi szentmiséről>>


 

Az Árpád-házi Szent Margit Plébánia Ferences Világi Rendje

összejöveteleit minden hónap második hétfőjén, az esti szentmise után tartja

a plébánián.

 


 

A Ferences Világi Rend honlapját a http://www.fvr.hu weboldalon találja.

 

Az Árpád-házi Szent Margit Plébánia Ferences Világi Rendjének szóló E-mail üzeneteit a vanyalaszlo@tvnetwork.hu címre kérjük elküldeni.